COSP side-event. Four Months in War: Latest Update on Ukrainians with Disabilities

COSP side-event. Four Months in War: Latest Update on Ukrainians with Disabilities
from2.15 pm to 3.30 pm

In person. Live-streamed

(English version)

Date and Time: Tuesday June 14, 8:15am-9:30 am EDT

Accessibility: CART, International Sign Interpretation, and simultaneous interpretation to Ukrainian and English

In-Person Location: Trusteeship Council Chamber

Webcast: the event will be webcast on UN Web TV

Main sponsor: Ukraine

Co-sponsors: Permanent Missions to the UN of the European Union, Lithuania, Poland, and the United States, the International Disability Alliance, and the European Disability Forum

Rationale and Objectives

Since the onset of renewed Russian aggression against Ukraine in February 2022, children and adults with disabilities have been facing compounded protection threats. These have directly increased risk of abandonment, violence, injury and death, whether at home, in institutions, or in displacement.

Persons with disabilities lack access to evacuation support and in the context of the current emergency, have been left behind, unable to access information and seek safety from the military offensive. Women and girls with disabilities in Ukraine are also at disproportionate risk of sexual and gender-based violence during the conflict. This is particularly so for women and girls with intellectual and psychosocial disabilities. Those who manage to flee -whether to safer areas in Ukraine or to other countries- face new challenges to their rights.

This event aims to provide the opportunity to organisations of persons with disabilities, disability rights experts and States engaged in the emergency response in Ukraine to provide the most recent update on situation of persons with disabilities affected by the armed conflict, and share their recommendations and requests with other UN Member States, donors, humanitarian actors and other stakeholders.

Agenda

Moderator: Catherine Naughton, Director of the European Disability Forum

Opening remarks

 • Permanent Representative of Ukraine to the United Nations Ambassador Sergiy Kyslytsya
 • Yannis Vardakastanis, Chair of the International Disability Alliance
 • Professor Gerard Quinn, Special Rapporteur on Rights of Persons with Disabilities

The situation of persons with disabilities in Ukraine and who fled the country

 • Larysa Bayda, Director of Department, National Assembly of Persons with Disabilities of Ukraine (NAPD)
 • Dariya HERASYMCHUK, Adviser – President’s Commissioner for Children’s Rights and Children’s Rehabilitation, Deputy Head of Ukraine delegation
 • Mariia KARCHEVYCH, Deputy Minister of Health for Digital Development, Digital Transformation and Digitization, Deputy Head of Ukraine delegation
 • MEP Dragos PÎSLARU, Chairman of the Committee on Employment and Social Affairs of the European Parliament
 • E. Pawel Wdowik, State Secretary and Plenipotentiary for the rights of persons with disabilities of Poland
 • E. Ambassador Rytis Paulauskas, Permanent Representative of Lithuania to the UN

Looking ahead:

 • Sara Minkara, U.S. Special Advisor on International Disability Rights, US Department of State

Interventions from Member States and civil society, including organisations of persons with disabilities

(Ukrainian version)

Четвертий місяць війни: становище людей з інвалідністю

Дата та час: вівторок, 14 червня, з 8:15 до 9:30 за Північноамериканським східним часом (EDT)

Доступність: субтитри, переклад на міжнародну жестову мову, синхронний переклад українською та англійською мовами

Локація: Зала Ради з опіки (Trusteeship Council Chamber) штаб-квартира ООН

Трансляція: захід транслюватиметься на веб-телебаченні ООН (UN Web TV)

Головний організатор: Україна

Співорганізатори: Постійні представництва при ООН Європейського Союзу, Литви, Польщі та США, International Disability Alliance та European Disability Forum

Обґрунтування та цілі

З початку повномасштабної російської агресії проти України в лютому 2022 року діти та дорослі з інвалідністю стикаються з множинними загрозами. Вони більш за інших ризикують бути покинутими напризволяще, піддаватися насильству, отримати травму, загинути вдома, у закладі або під час переїзду.

Особи з інвалідністю мають недостатній доступ до евакуації та в контексті поточної надзвичайної ситуації не отримують потрібної підтримки та супроводу, мають обмежений доступ до інформації та можливість знайти хоча б відносну безпеку в зоні активних бойових дій. Під час війни жінки та дівчата з інвалідністю в Україні піддаються непропорційному ризику сексуального та гендерного насильства. Особливо це стосується жінок і дівчат з інтелектуальними та психосоціальними порушеннями. Ті, кому вдається втекти, чи то в безпечні райони України, чи в інші країни, стикаються з новими викликами та необхідністю відстоювати свої права.

Цей захід має на меті надати можливість організаціям людей з інвалідністю, експертам з прав людей з інвалідністю та державам, які беруть участь у реагуванні на надзвичайну ситуацію в Україні, презентувати актуальну інформацію про становище осіб з інвалідністю, які постраждали від війни, та поділитися своїми рекомендаціями та запитами з іншими державами-членами ООН, донорами, гуманітарними організаціями та іншими зацікавленими сторонами.

Порядок денний

Модератор: Кетрін Нотон, Директорка, European Disability Forum

Вступне слово

 • Посол Сергій Кислиця, Постійний представник України при ООН (тривалість виступу – 3 хв)
 • Янніс Вардакастаніс, Голова, International Disability Alliance
 • Професор Джерард Куінн, Спеціальний доповідач ООН з прав людей з інвалідністю

Становище людей з інвалідністю в Україні та тих, хто залишив країну

 • Лариса Байда, директорка Департаменту Національної асамблеї людей з інвалідністю України (онлайн)
 • Дар’я Герасимчук, Радник — уповноважений Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, заступник глави делегації України на 15-й сесії Конференції (тривалість виступу – 3 хв)
 • Марія Карчевич, заступник Міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації, заступник глави делегації України (тривалість виступу – 3 хв)
 • Голова делегації Європейського Союзу – Голова Комітету працевлаштування та соціальних питань Європейського парламенту Драгош Післару (Румунія)
 • Павел Вдовік, державний секретар і уповноважений з прав людей з інвалідністю Польщі, Голова делегації Польщі
 • Посол Ритас Палаускас, Постійний представник Литовської республіки при ООН

Подальший розвиток подій:

 • Сара Мінкара, спеціальна радниця США з міжнародних прав людей з інвалідністю, Державний департамент США

Виступи держав-членів та громадянського суспільства, включаючи організації людей з інвалідністю

Register for this event

Register